The mountain between us

The mountain between us

The mountain between us

'De verstoringen tussen mensen'

The mountain between us is de titel van een intense film over twee overlevenden van een vliegtuigcrash in de besneeuwde bergen. Samen gaan ze op zoek naar de bewoonde wereld dwars door het onherbergzame gebied. Tegelijkertijd bewegen ze ook door het interne landschap van hun leven.

Nadat ze gered zijn en beiden hun levens weer oppakken, laten de gebeurtenissen van de tocht door de bergen hun niet los. Wat dus ook iets in hun contact doet. Verder vertel ik niks anders verklap ik de film. In ieder geval zeer de moeite waard om te kijken.

Over onderstaand thema wil ik al een hele tijd delen en terwijl het regelmatig in mijn gevoel omhoogkomt komt ook steeds deze Titel: “The mountain between us” tevoorschijn.

Vandaag voel ik dan ook de beweging om hierover te schrijven.

Het is een thema wat mij erg aan het hart ligt en wat ook direct verbonden is met wie ik ben, waar ik vandaan kom (wezenlijk) en vanuit wie ik ben en waar ik vandaan kom weet ik hoe het anders kan. Dat is wat ik hier kom uitdragen. Namelijk het verbinden van werelden, broederschap. De weg terug naar je kern. Dat is ook de basis in al mijn werkzaamheden.

Vreede

Ik ben diverse artikelen aan het schrijven over het thema Vreede. Want het is Multi gelaagd.

Vandaag belicht ik een onderdeel van dit onderwerp. En dat gaat over de oorlogen, conflicten, verstoringslagen die tussen mensen liggen en hoe dat komt. En de basis hieronder is daadwerkelijke verbinding met jezelf en de ander.

De titel “The mountain between us” is een mooie metafoor om te vertellen over hoe het komt dat echte verbinding op aarde zo moeilijk is. Want het lijkt wel alsof er bergen tussen liggen.

Hier op aarde hebben we te maken met de geprogrammeerde en ook nog getraumatiseerde personlijkheid. De personlijkheid is geprogrammeerd, gekaderd, vol overtuigingen die gestoeld zijn op ervaringen, opvoeding, educatie, normen en waarden van een land,maatschappij, cultuur, religie, zienswijze enz, oordelen, gedachten, gebeurtenissen positief of negatief, projecties over en weer, verschillen tussen man en vrouw, geschiedenis aards en buiten aards of buiten ruimte en tijd in andere dimensies, verleden, etc.

Dat allemaal vormt de mountain between us.

De Babylonische spraakverwarring

Ook al heb je een goed contact met mensen en is er harmonie, zelfs dan nog zitten er filters tussen. Want we zien elkaar nooit of zelden echt. Je kijkt naar de ander vanuit je eigen filter die weer gestoeld is op bovenstaande programma’s van de mind en de personlijkheid. Eenieder heeft zo zijn eigen radiostation en zend uit maar we zenden allemaal via een andere frequentie uit en daar tussen zitten er filters en ruis, wat resulteert dat je elkaar niet echt hoort maar hoort via een filter.

Je herkent vast dat je met iemand praat en dat je iets deelt maar dat de ander het anders hoort dan wat je uitzend. Ik bedoel nu niet dat het dan tot een conflict komt maar dat je merkt: ‘Oh de ander snapt of voelt niet helemaal wat ik bedoel.’ Woorden zijn heel beperkt en ze gaan ook nog via de filter van de uitzender en de ontvanger.

En soms zijn er van die magische momenten dat het filter weg is en dat je echt een diepe ontmoeting hebt. Vaak ontstaan dat soort momenten spontaan en ook vaak met onbekenden als er (nog) geen gedachtenvelden zijn over de ander. Er is nog geen gezamenlijke geschiedenis en of gebeurtenissen. En ik heb het nu over aards gezien geen gezamenlijke geschiedenis. Maar er kan ook al een geschiedenis liggen uit andere ‘tijden’ en of momentum ’s in of buiten ruimte en tijd, in andere dimensies. Dus dat kan ook nog meespelen. Maar dat is een verhaal voor een ander moment.

Doordat je iemand langer kent en dingen met elkaar beleefd krijg je een bepaald beeld van de ander. Je ziet elkaar niet meer met een vrije blik. Want het is al ingevuld. Het beeld over hoe de ander eruitziet, zich gedraagt, zijn positieve en negatieve eigenschappen, dingen die je meemaakt met elkaar, de mechanismes met elkaar enz. vormen een heel beeld over de ander en dat beeld is ook nog gekleurd vanuit je eigen ervaringen en programmeringen van de personlijkheid. Dus je ziet elkaar niet 'Fresh' maar gebaseerd op eerdere ervaringen.

Kunnen wij elkaar in elk moment opnieuw ontmoeten, vrij van vastgezette gedachten, patronen, oordelen ( postief of negatief) en ervaringen over de ander of een situatie.

Elkaar echt zien.

In elk Moment nieuw

Elk moment , elke nanoseconde je beeld over de ander refreshen. Oude informatie wissen, niks vastzetten op de harde schijf.

Alleen het Nu- Moment telt

Refresh

Taal

Een ander voorbeeld is Taal. Daarmee bedoel ik letterlijk de gesproken aardse taal in woorden. Dat zorgt zo vaak voor spraakverwarring, miscommunicatie en interpretatie. Kan je echt daadwerkelijk horen wat een ander zegt of luister je vanuit je eigen geprogrammeerde filters.

De gezegde ‘een Babylonische spraakverwarring’ komt niet zomaar ergens vandaan. Als er sprake is van een Babylonische spraakverwarring, is er onbegrip tussen mensen en snappen ze niet waar de ander het over heeft. In het verhaal van ‘De Toren van Babel’ , is er eerst samenwerking en harmonie wat vervolgens teniet wordt gedaan en er allemaal verschillende Talen worden gesproken en mensen elkaar niet meer kunnen verstaan. En zo ontstaan er oorlogen.

Communiceren vanuit het hart

Maar er is een mogelijkheid om elkaar wel te verstaan ondanks de verschillen. Dat heeft met afstemming te maken. Namelijk afstemming op het hart. Dan communiceren we vanuit een andere frequentie. Dan communiceren we vanuit het hart. En luisteren vanuit het hart. Dan ben je afgestemd op dezelfde frequentie en luister je niet alleen naar de woorden vanuit je gekaderde mind met alle verschillen en oordelen en andere zienswijzen, maar ook naar de trilling achter de woorden, het gevoel. En dan hoef je nog niet zozeer te snappen wat iemand zegt maar je voelt het en je laat de ander vrij in zijn of haar uiting. Dan kan jouw verhaal en mijn verhaal naast elkaar bestaan zonder oordeel.

Een personlijk verhaal

Graag deel ik hier een gebeurtenis uit mijn leven waarin ik deze illusie heb doorzien.

Een paar maanden geleden is er iets gebeurd met iemand die ik mijn hele leven al ken. We kennen elkaar heel goed. Door iets wat ik had gezegd en wat anders is opgevat is de bom gebarsten en kwam opeens van allerlei zooi eruit wat ooit was opgeslagen in het geheugen. Pijn , trauma , teleurstelling, misinterpretaties en verwachtingen werden met kanonnen op mij afgevuurd. En dat was niet even maar duurde weken. Normaal gesproken zou ik erg van slag zijn van zoiets maar ik kon goed bij mijzelf blijven en ik wist dat het niets met mij te maken had. Al begreep ik de pijn van de ander heel goed.

Ongeveer een maand later ben ik aangereden door een auto. De dag dat ik aangereden ben en ik nog in schok was van de gebeurtenis kwam er in de avond weer een aanval van die persoon.

Ik lag in bed te huilen en te shaken van de impact van die twee heftige gebeurtenissen. En terwijl ik in diepe emotie verkeerde en het verdriet voelde van ‘Wat de mensen elkaar aandoen in deze wereld’ , trok de sluier van de illusie omhoog en ervoer ik mijzelf en die andere persoon vrij van alles wat er ooit was. Ik kon zien dat het allemaal een illusie is die over ons heen is gelegd, net als een lampenkap over het hoofd. Het zijn ingevoegde realiteiten om je te vangen in die gebeurtenissen zodat je jezelf niet meer kunt ervaren in wie je daadwerkelijk bent en de ander niet meer kunt zien in wie die daadwerkelijk is. Het zijn letterlijk velden energie, frequenties van verstoring die ertussen liggen en die we zijn gaan geloven. Maar het is niet waar, het is een vangnet om je bezig te houden buiten jezelf.

Die nacht heb ik deze illusie kunnen doorzien. Het voelde heel vrij en licht. Ik kon ons ervaren, vrij zonder de aardse verhalen. Ik kon zien wie deze persoon is en wat haar kracht is en ik kon zien dat we elkaar al veeel langer kennen dan deze aardse realiteit en dat we hier zijn om samen te werken. En dat wordt goed gedwarsboomd. Ik weet al jaren dat dit gebeurt maar had het nog nooit zo helder ervaren. Ik heb gezien wat er tussen mensen gezet wordt, hoe dat werkt zodat we maar in de Babylonische spraakverwarring blijven en daardoor onze krachten niet bundelen. En dit gebeurt wereldwijd. Ik ben hier om dit zichtbaar te maken.

De volgende ochtend kreeg ik een bericht van de desbetreffende persoon en het veld was gekeerd. Er was geen strijd meer maar inkeer.

Wow wonderlijk hoe het werkt.

Met dit schrijven en de informatie achter mijn woorden wil ik dit hele thema zichtbaar maken. Het gaat over broederschap, verbinding en Samenkracht en de frequenties die er hierin ontbreken hier op aarde, weer terug te brengen.

🌟Daar sta ik voor. 🌟