Terug naar je kern

 

Oorspronkelijk mannelijk/Oorspronkelijk vrouwelijk- Terug naar je kern- Open up your inner galaxy

Er is veel scheef in het mannelijke en vrouwelijke aardse veld. Hier op aarde hebben we te maken met de gepolariseerde vorm van man, vrouw, onze aardse mannelijke en vrouwelijke lichamen met alle programma’s, kaders, ideeën, polarisaties, verstoringen, trauma’s en andere thema’s rondom dit onderwerp.
Maar wat is mannelijk / vrouwelijk oorspronkelijk gezien?
Het zijn Pure krachtvelden die oorspronkelijk samenwerken.
Onze kern is uit elkaar gevallen in een aardse Man en Vrouw.
Maar wat als mannelijk/vrouwelijk weer echt samenkomt?

Lieve mensen,

Wij, Jacqueline en Deborah, organiseren een aantal samenkomsten omtrent het thema man, vrouw, mannelijk, vrouwelijk en alles wat hiermee samenhangt. Vanuit een weten dat er directe dwarsverbanden zijn tussen de informatie-oorlog die in deze realiteit woedt en de polariteit tussen de mannelijke en vrouwelijke energievelden, voelen we de noodzaak dit thema gezamenlijk nader te belichten. De vele programma’s, verstoringen en concepten rond dit thema vragen ons inziens diep onderzoek en aandacht. Zij vormen namelijk onderdeel van de grote afleiding, misleiding en verleiding die wordt ingezet om onze Goddelijke scheppingskracht te onderdrukken óf om te buigen en ten dienste te stellen aan scenario’s die geen recht doen aan wie de Mens van oorsprong is.

Het lijkt ons daarom zinvol ook de informatie die we over het oorspronkelijke mannelijk en vrouwelijk in ons dragen in te brengen en te zien hoe deze hier vervormd is geraakt en geleefd wordt. Hoe brengen we bewustzijn in deze ontwrichting, die zowel in onszelf als in de buitenwereld zo diep voelbaar en zichtbaar zijn? Wat is er nodig om inzicht te verkrijgen in de disbalans tussen velden die van oorsprong samenwerken en volledig in lijn zijn met elkaar?

We voelen het grote belang van een gezamenlijke bereidheid de enorme gelaagdheid van deze velden open te leggen om deze vanuit een dieper weten te doorzien en er ons bewustzijn doorheen te zetten.

In dit hele thema speelt uiteraard ook ons mannelijke en vrouwelijke lichaam een grote rol en alles wat daaraan gekoppeld is:

-relaties

-gezin

-seksualiteit

-hormonen

-bekken en onderbuik

-levenskracht

-scheppingskracht

Het is onze intentie dat ook andere onderwerpen die hiermee verbonden zijn besproken kunnen worden, zoals:

-verbinding

-hechting

-intimiteit

-gevoelsvelden

-hart vs. seksualiteit

-genderdiversiteit

 

Graag willen we met een groep dit onderwerp van diverse kanten belichten en ontmantelen, om de oorspronkelijke frequenties van het mannelijke/vrouwelijke veld ruimte te geven en binnen te laten komen.

 

Praktische informatie

Data en tijden: 2,16, 25 mei van 10:30-16:00

Locatie: Rotterdam

Bijdrage: 35€