Lichtveldactivaties

Herinner je wie je bent

Laat je innerlijk licht weer schijnen

 

Lichtveldactivaties zijn bijeenkomsten waarbij we innerlijke krachtvelden in ons bewustzijn gaan heractiveren.

 

Van oorsprong zijn we vrije scheppende wezens met een ongekend groot potentieel. Door verschillende oorzaken zijn wij ons potentieel kwijtgeraakt en zijn wij vergeten wie we daadwerkelijk zijn. Ons bewustzijn is gefragmenteerd, verstoord en vervormd geraakt en zijn onze krachtvelden grotendeels uitgeschakeld. Dit heeft grootse gevolgen voor hoe wij ons zelf en deze werkelijkheid ervaren.

 

In ons dagelijkse bestaan zie je deze verstoringen terug in de vorm van blokkades, belemmerende overtuigingen, terugkerende en aangeleerde patronen, programma’s, kaders en vastgeroeste structuren, ziekte, trauma’s. Deze verstoringen en vervormingen maken dat we verwijderd raken van wie we daadwerkelijk zijn en belemmeren ons om vanuit onze kern in het leven te staan. Een verstoring bestaat meestal uit verschillende lagen. Om je ervan te bevrijden is het noodzakelijk om stap voor stap het hele construct rondom een verstoring te ontmantelen.

 

Tijdens een lichtveldactivatiebijeenkomst gaan wij naar deze innerlijke verstoringen, vervormingen, dempingen, overtuigingen en programma’s kijken en brengen we er opnieuw ons bewustzijn in. Daar waar menselijke aandacht en bewustzijn aanwezig zijn komt er beweging in de energie en de opgeslagen informatievelden. Hiermee komt er ook beweging in de hele constructie van een verstoring. Het energieveld wat erin opgeslagen ligt en waaruit het opgebouwd is komt daardoor in beweging. Denk hierbij aan de ervaring van een gebeurtenis, de betekenis, opgeslagen informatie in de programmering van je lichaam en geest, DNA, en andere verstorende frequentie. Doordat er beweging is opent het veld zich en ontstaat er ruimte om meer levenskracht door te laten komen. Je gaat van de mind naar het hart, je kern en maak je de weg vrij om weer van binnenuit te bruisen en te stralen en te gaan staan voor wie je daadwerkelijk bent.

 

Lichtveldactivaties zijn diepgaande bijeenkomsten waarbij door middel van energietransmissies via klank, taal en ander energiewerk de verstoringen en vastzittende trillingen in jouw systeem in beweging komen. Laag voor laag zak je steeds dieper in jezelf en kom je dieper in contact met je kern, je eigen bronkracht. Vanuit je kern zet je de energie rondom een thema in jezelf in beweging, waardoor er ruimte komt en je van binnenuit verandering teweegbrengt.  

 

Als begeleider van een lichtveldactivatie stem ik mij af op mijn kern en zet ik door middel van klank, taal en andere vormen van energiewerk diepgaande lichtfrequenties/ lichtcodetaal in het veld. Dit zijn frequenties uit het vrije veld waar we oorspronkelijk vandaan komen. De lichtcodes resoneren met je bewustzijn en stellen je in staat dieper in jezelf te zakken en de verstoorde, gedempte, weggeresoneerde krachtvelden in je bewustzijn te heractiveren. Deze lichtcodes dragen de herinneringen van ons Oorspronkelijk Bewustzijn in zich en stellen je in staat om daarmee weer in contact te komen.

 

“Herinner je wie je bent en laat je innerlijke licht weer schijnen”

Hoe ziet zo een lichtveldactivatie eruit?

 

Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema. De avond bestaat deels uit informatieoverdracht en uitwisselen van een of meerdere thema’s. Daarmee bouwen we de energie op en komt er beweging in jezelf. Vervolgens gaan we aan de slag met de lichtveldactivatie zoals hierboven omschreven.Na de lichtveldactivatie is er ruimte voor uitwisseling over wat je hebt ervaren.

 

Let op: Wanneer je jezelf wilt aanmelden voor het evenement, dan kom je eerst terecht op de pagina om af te rekenen en daarna word je doorgestuurd naar de pagina waar je jouw persoonlijke gegevens kunt doorgeven voor aanmelding van het evenement.