Koning in eigen Koninkrijk

Koning in eigen Koninkrijk

Zoals het niemand ontgaan is zitten we sinds een paar weken wereldwijd in de ban van het coronavirus. Iedereen wordt er op zijn/haar eigen manier mee geconfronteerd in het dagelijkse leven. Iedereen heeft het erover, de media staat er bol van en de gevolgen ervan op ons als mensheid en ons leven zijn sterk voelbaar op alle fronten. Sociaal, economisch, cultureel, emotioneel, mentaal, fysiek….Het raakt ons en onze samenleving op alle niveaus. Je kunt je er haast niet aan onttrekken. Het is in alles voelbaar, zichtbaar, hoorbaar. Net als een virus wat je besluipt en bezit van je neemt.

Ook ik ben ermee bezig en ga sinds een paar weken door een rollercoaster aan gedachtes en gevoelens,. Van laconiek en vrij van angst te zijn naar angsten, zorgen, boosheid en verdriet om ons hele bestaan wat op zijn grondvesten staat te schudden, van een gevoel van onmacht naar strijdvaardigheid, van een gevoel van onvrijheid te ervaren naar innerlijke vrijheid en een intense kracht in mij voelen op de momenten dat ik mij onttrek aan de gecreëerde bubbel die coronavirus heet.

Ik zeg gecreëerd omdat ik grote vraagtekens heb bij het ontstaan van het virus en hetgeen vervolgens over ons wordt uitgerold. Waar komt dit virus daadwerkelijk vandaan? Wat zit hierachter? Heeft iemand dit gecreëerd met een belang? En wie zijn de belanghebbenden bij een wereldwijde crisis en kentering? Wat is er echt aan de hand? Stel jij je deze vragen ook? Ik zie verschillende meningen, gedachtes, gevoelens, ideeën en overtuigingen voorbij komen en iedereen denkt het bij het rechte eind te hebben. Maar is dat echt wat het is? Of zit hier iets fundamenteels anders onder wat zich direct onder onze neus voltrekt maar wat we niet zien omdat we afgeleid worden naar iets heel anders, namelijk Het Virus. Er ontstaat verdeeldheid onder de mensen op individueel en op mondiaal niveau en er ontstaan uitgebreide discussies over wat goed en fout is en wat wel en niet waar is. Tja en daartussen laveert de gewone burger zich en probeert er het beste van te maken in de chaos die er is. En zo worden we lekker bezig gehouden en verwijderen we ons van onze eigen kern, onze eigen essentie en zien door de bomen het bos niet meer.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er ontstaan ook prachtige initiatieven in de vorm van samenwerkingen, saamhorigheid en creativiteit. In tijden van nood wordt de mens creatief en inventief en voelen we meer dan ooit de noodzaak om te verbinden. Creativiteit, creatiekracht, verbinding, liefde, mededogen, medeleven, dienstbaarheid, helpen, veerkracht, invoelend vermogen, gevoel, positiviteit, kracht… al deze kwaliteiten komen sterk naar voren en leiden tot nieuwe bewegingen. Dat is de kracht van de mens, de kracht van het hart, de essentie, het goud in ons, de goddelijke vonk, de levenskracht, de kracht die ons verbind. En laten we die verbindingen vooral versterken en ons bewust zijn van dat het er al allemaal is.

Kantelpunt

Wellicht zullen we het er allemaal mee eens zijn dat dit een grote gebeurtenis in onze menselijke geschiedenis is. Dit soort momenten zijn er wel vaker in de geschiedenis en leiden vaak tot een kantelpunt. Waar bewegen we nu massaal naar toe? Welke keuzes zullen er gemaakt worden en wat vloeit er uit voort? Kwantumfysisch gezien zijn er miljoenen mogelijkheden en afhankelijk van de ‘observant’ , diegene die waarneemt bewust of onbewust komt er één van de mogelijkheden tot leven. De waarnemer heeft dus invloed op hetgeen wat waargenomen wordt en bepaalt onbewust de uitkomst. Hier even een voorbeeld ter verduidelijking. Persoon x heeft de overtuiging dat hij/zij altijd pech heeft en wordt hierin bevestigt door inderdaad steeds in situaties te komen waarin hij / zij pech heeft. Waar deze persoon zich niet bewust van is , is dat hij/ zij de situaties keer op keer creëert door zijn/haar percepties en overtuigingen die ingekleurd zijn door eerdere ervaringen, aangeleerd gedrag en programmaties in zijn/haar eigen systeem. Zou deze persoon zich bewust zijn hiervan en door middel van bewustwording en innerlijk werk haar eigen systeem vrij maken van eerder opgedane ervaringen en programmaties, dan zou hij/zij stap voor stap zijn/haar leven kunnen veranderen, her-creëren. Dit gegeven kunnen we ook op de huidige situatie toepassen. Maar hoe zit dat dan als er meer dan één observant is zoals in dit geval een hele planeet met mensen wiens aandacht massaal naar één onderwerp uitgaat? Allemaal mensen met andere gedachten, gevoelens, overtuigingen, programmaties en percepties van de werkelijkheid maar die wel massaal dezelfde informatie tot zich krijgen via diverse kanalen. Wat is hiervan het effect op onze werkelijkheid als de uitkomst van het waargenomene afhankelijk is van de waarnemer?Wat voor effect hebben wij dan massaal onbewust op de huidige situatie? En zouden wij wellicht bewust effect kunnen hebben? Gaan we massaal mee in hetgeen ons wordt gepresenteerd of blijven we bij onszelf en keren we naar binnen naar de stilte, een neutraal veld en bekijken de situatie opnieuw vanuit neutraliteit? Daar waar met aandacht en bewustzijn gekeken wordt naar een onderwerp verandert de energie, de informatiepatronen van datgene. Zie voor meer uitleg hierover dit filmpje.https://www.bing.com/videos/search?https://www.bing.com/videos/search?q=dubbel+slit+experiment&docid=608035118099663931&mid=7994D2AF51F8DAC6A1907994D2AF51F8DAC6A190&view=detail&FORM=VIR

In mijn dagelijkse leven en in mijn werk ben ik al jaren bezig met deze materie en pas ik deze wetten toe. Ik ben mij bewust van de kracht die ik in mij draag en ben mij bewust van mijn invloed op de werkelijkheid. Hoe bewuster ik word van en hoe vrijer ik mij maak van mijn innerlijke programmeringen, weerstanden en verstoringsvelden hoe krachtiger ik word en hoe krachtiger mijn invloed is op onderwerpen in mijzelf en buiten mijzelf. Dit kunnen wij allemaal. Dit is de kracht van creatie, het inzetten van de levenskracht die door ons heen stroomt, waarvan we alleen vergeten zijn dat wij deze kracht in ons dragen, zelf zijn. Wij zijn scheppers.

In de huidige situatie zet ik mijn innerlijke kracht dus ook bewust in om beweging te krijgen in mijzelf en buiten mijzelf. Want zo binnen zo buiten. En nog even voor alle duidelijkheid , dat gaat niet vanzelf zoals eerder al benoemd in dit artikel. Ook ik stoei op momenten met angsten, onzekerheden, stress, disbalans en andere zaken. Maar er komt steeds meer balans. In mijzelf vind ik de stilte in de storm, en aanschouw ik wat zich in mij en om mij heen afspeelt. Op die momenten ga ik niet mee in de chaos maar neem ik waar wat er is. Gedachtes, gevoelens, emoties, positief of negatief het mogen er zijn. Door mijn bewustzijn erin te brengen en volledig aanwezig te zijn als neutrale waarnemer komt er beweging in de informatiepatronen van het waargenomene en keert terug in een neutraal veld van waaruit er een verandering kan ontstaan. In mijn eerder genoemde voorbeeld over persoon x die de overtuiging heeft altijd pech te hebben kan op het moment dat de persoon de situatie bewust gaat waarnemen, de vastgezette energie in beweging komen en zo stap voor stap bewegen naar een andere uitkomst. Zo zijn we niet meer slachtoffers van een situatie maar worden we medescheppers. En mensen , wat een grote kracht boren we dan in onszelf aan. De scheppingskracht, de pure levenskracht, je gouden licht, je Corona ( lichtkrans).

Te midden van alles wat zich momenteel voltrekt is het zaak om weer plaats te nemen in onszelf als een koning of koningin die plaatsneemt op zijn/haar troon in zijn/haar koninkrijk gehuld in een gouden gewaad wat de wereld in straalt. Standvastig, krachtig en vol vertrouwen volledig bewust aanwezig in jezelf. En vergeet daarbij niet je kroon ( corona, lichtkrans) op te zetten.

Laten wij de wereld ‘besmetten ‘met ons gouden licht.

Hieronder deel ik een oefening met je ter versterking van je aanwezigheid in jezelf en het aanzetten, versterken en inzetten van je gouden licht. Laat je Corona weer volop stralen.

Gouden Licht versterkende oefening.

Ga ontspannen zitten of liggen . Indien je ligt blijf wel helder en bewust aanwezig.

Ontspan je hele lichaam van top tot teen , je bent bewust aanwezig in elk lichaamsdeel.

Je ademt rustig in en uit.

Breng vervolgens je aandacht achter je ogen in het midden van je hoofd.

Daar ben je met aandacht en bewustzijn aanwezig en blijf je je lichaam voelen.

Na een paar minuten zal je in een diepere ontspanning komen.

Breng dan je aandacht uit je hoofd naar je hart ( leg eventueel je handen op je hart ). Voel je diep in contact met jezelf.

Stel je voor dat er gouden licht in je hart aanwezig is.

Dit gouden licht breng je op een inademing naar je bloedbaan en met je bloed omhoog naar je hoofd.

Op de uitademing adem je dit gouden licht uit via het hoofd naar heel het lichaam naar alle cellen van je fysieke lichaam en van uit je cellen straal je het goud uit buiten je lichaam.

Dit doe je ongeveer 8 keer.

Goud inademend via het hart naar het bloed naar het hoofd, uitademend naar het lichaam en uitstralend om je heen. Ook uitstralen via het hoofd als een fontein over je heen.

Veel plezier ermee

Hartelijke groet

Deborah