Alles is verbonden

Alles is verbonden

Vanochtend kwam ik een foto tegen van het torusveld van de mens. Het is een elektromagnetisch veld wat continu energie, trilling, informatie uitzendt en absorbeert. Ook de aarde heeft zo een elektromagnetisch veld en zend en ontvangt. Al die velden van de aarde en de mensen zijn verbonden met elkaar via een onzichtbaar veld en hebben effect op elkaar. We zenden continu energie, bewustzijn, trilling uit en andersom ontvang je ook weer energie, informatie van anderen.


Alles wat je denkt, voelt, doet etc. geeft een imprint in het veld en dat is direct beschikbaar overal en voor iedereen. Zo kan je invloed hebben op en beïnvloed worden door iets uit je omgeving of iets wat duizenden kilometers verderop gebeurd. Afstand is dan geen afstand meer aangezien alles verbonden is via dat morfogenetische veld. En dan heb ik het nu alleen over deze aardse werkelijkheid, maar feitelijk gaat dat nog veel verder, beyond deze aardse realiteit , beyond ons zichtbaar universum ook in het niet zichtbare spectrum. Want met onze ogen en onze hersens kunnen we maar een heel klein percentage van alle informatie die er is , omzetten in een zichtbaar beeld. Net als een zandkorrel in de woestijn of een druppel in de oceaan. Wij zien alleen één zandkorrel of één druppel, maar feitelijk is er een hele woestijn of oceaan aan informatie. En al die informatie is verbonden via een onzichtbaar veld, het morfogenetisch veld, quantumveld. Het veld wat al het leven met elkaar verbindt, en al het leven samen, vormt weer dat veld. Sommige noemen het God, de bron, de kosmos. Het is een zee van bewustzijn, de draaggolf van alles. Alles is in het veld ( bewustzijn) aanwezig en bewustzijn is in alles aanwezig. Als je je beseft dat alles verbonden is en dat alles wat je doet, denkt, voelt, invloed heeft in het veld en daarmee op iedereen en terugwerkend ook op jouw dan kan je je ook de vraag stellen, wat is dan nog echt van mij? Zijn mijn gedachten, gevoelens, meningen, overtuigingen , nou noem maar op echt van mij of denk en voel en doe je wellicht iets wat in het veld aanwezig is. En hoeveel effect heb je wel niet op de gebeurtenissen op aarde? Staan wereldgebeurtenissen op zichzelf of zou het wellicht iets te maken kunnen hebben met jouw?

Even een concreet voorbeeld. We willen allemaal vrede op aarde, een fijn leven, harmonie, overvloed, verbinding etc. Maar hoe is dat in jezelf. Ben je in vrede met jezelf, volledig bedoel ik dan, zijn er verstoringen, conflicten, oordelen, onopgeloste trauma’s, programmeringen en overtuigingen in jezelf en in je leven aanwezig? En hoeveel effect hebben jouw verstoringen effect in het veld op een ander en viceversa? Dit gegeven besefte ik mij een tijdje terug dieper dan ooit. Ik kon toen heel duidelijk het effect zien van mijn eigen gemoedstoestand in energie en wat dat doet in het veld. En ik besefte des te dieper de noodzaak om intern in een volledig vredesveld te komen.
Zoals ik al zei alles is energie, informatie in frequentie en wij zenden en ontvangen. En zijn we ons bewust van wat we uitzenden? Echt bewust? Ook van de dingen die mogelijk meedraaien op de achtergrond vanuit onbewuste lagen in jezelf maar die wel degelijk effect hebben op het grote geheel? Des te belangrijker is het om bewust aanwezig te zijn en je bewustzijn overal in te brengen, want daar waar je Zelf aanwezig bent kan niks anders door jouw heen lopen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je je eigen verstoringen opruimt en jouw eigen hartsgedragen bewustzijn inbrengt. Want al lijkt het nog zo klein. Jij doet ertoe?

Er is een gezegde:
“Een vlinderslag aan de ene kant van de wereld , kan een orkaan aan de andere kant van de wereld veroorzaken. En in andere woorden gezegd kan een vlinderslag hier , iets groots bewerkstelligen elders.”

Vanavond loop ik buiten in de regen en zie ik de druppels op het water vallen en de trillingen die elke druppel in het water veroorzaakt. Er ontstaan allemaal cirkels in beweging die elkaar raken en steeds groter worden en met nog meer cirkels verbinden. En dan wordt ik zo blij om te zien en te voelen dat het veld zo mooi met mij communiceert en onderstreept hetgeen ik een paar uur eerder heb gevoeld en opgeschreven.
En natuurlijk kon ik het niet laten om dit vast te leggen op foto en video. Hier een paar plaatjes en filmpje erover. aan het einde van de video zie je de kringen verschijnen.