Een nieuwsbrief vol Goud 2. Communiceren met het gouden levensveld

Een nieuwsbrief vol Goud 2. Communiceren met het gouden levensveld

Thema’s in deze nieuwsbrief

  • Themadag: Communiceren met het gouden veld
  • Bewustzijnstraining: In contact met je eigen Goud
  • Themadag: Open contact en het effect op ons 3d voertuig
  • Lezingen: Zeeland en Rotterdam

In contact met het gouden veld

De laatste tijd ben ik veel bezig met het gouden quantumveld, het levensveld. Ik heb veel sterker toegang tot het gouden veld en daarmee toegang tot allerei informatie die eerst wel in essentie voelbaar was maar toch nog toegedekt was. Deze informatie stroomt veel sterker door dan eerst. Ik zou van alles kunnen vertellen over hoe dat komt, maar er zijn meerdere factoren die maken dat de toegang tot het gouden veld meer open is. En als ik zo om me heen ‘kijk’ hoor ik meer mensen hierover delen. Mooi, daar word ik heel blij van.

Dat betekent dat de ruis steeds meer weg valt en er nieuwe openingen gecreëerd zijn.

Er zijn nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden.

Blog:

Onlangs heb ik een blog hierover geschreven: Klik hier als je deze wilt lezen,

Communiceren met het veld. De geheime kracht van het universum ontrafelen 

Ook initieer ik één of meerdere samenkomsten over het communiceren en het werken met het veld, het openen van communicatieportalen en het openen van nieuwe mogelijkheden

Op 5 oktober staat de eerste dag gepland.

Communicatieportalen

In mijn onderzoek in wat er allemaal nog meer mogelijk is voel ik dat we de communicatie en het samenwerken met het veld en daarmee ook de samenwerking met andere beschavingen nog veel sterker kunnen aanzetten. Dat er zich in ons zelf en in ons lichaam, portalen bevinden, het zijn communicatieportalen en communicatielijnen die we bewuster kunnen openen/ activeren.

Hiervoor moet de ruis weg zodat de communicatie helder door gezet kan woorden.

**************

Het gouden veld. Het levensveld

Energie is trilling is frequentie = Informatie

Alles is energie en dus informatie. Voordat iets vorm wordt is het energie en tegelijkertijd is de vorm die we zien en waarnemen, energie.

Het gouden kwantumveld.

Alles is al aanwezig.

Alle informatie ligt opgeslagen in het gouden levensveld, wat dwars door onze huidige realiteit heen geweven ligt. Het ligt alleen in een andere frequentie dan de smalle bandbreedte van onze mind, onze gekaderde realiteit waar we in ons dagelijkse leven op afgestemd zijn, waardoor we maar een zeer klein percentage aan informatie waarnemen en decoderen.

Maar er is zoveel meer. Er zijn zoveel meer klankkleuren aan frequenties en dimensies, werelden aan informatie, die letterlijk werelden zijn. Ons aller erfgoed, wat zomaar uit ons zicht is geplaatst, maar wat we wel weer zichtbaar kunnen maken. We hoeven ons alleen maar af te stemmen op die andere frequentie. Uit het hoofd in het hart en de informatiepakketjes die in het gouden veld voor ons klaar liggen, ophalen, doorgang geven in onszelf en uitpakken. Er ligt nog zoveel informatie over wie we daadwerkelijk zijn, waar we vandaan komen, over de oorspronkelijke werelden en beschavingen, over alles wat ooit gebeurd is, was en zal zijn. En ook hoe we ons bevrijden, de ontknoping. Het ligt allemaal opgeslagen in het gouden quantumveld. Deze informatie is, zoals ik het voel, van verschillende beschavingen. Maar ook Informatie die Wij ooit in een andere tijd, een ander momentum, als tijd niet bestaat en mogelijk alles achterstevoren is, zelf erin hebben gelegd om deze in het huidige moment hier op aarde te kunnen ophalen en ont sleutelen. Wij kunnen met ons bewustzijn, met het veld communiceren en interacteren. De communicatie met andere beschavingen openen. Bruggen slaan en portalen openen naar andere werelden en de informatie over de kwijtgeraakte historie weer terugbrengen hier in het veld.

En alles wat één van ons (bedoel elk mens op aarde) opent in zich zelf , is direct in trilling, lees informatie aanwezig in het veld en is direct beschikbaar voor iedereen. Het is hetzelfde effect als dat je een steen in het water gooit en die trilling die de inslag van de steen veroorzaak in het water, dijt uit in steeds groter wordende kringen die al het water in beweging zet wat op zijn beurt weer iets aanraakt. Datzelfde effect hebben wij met ons bewustzijn. Wat wij in onszelf openen en vrij maken, de informatie die wij brengen in welke vorm dan ook, heeft direct invloed in alle dimensies van deze werkelijkheid en beyond. En zo heeft het veld ook weer direct invloed op ons. Het communiceert en interacteert met elkaar. En dat communiceren met het veld wat zich niet beperkt tot onze 3-dimensionale realiteit maar ver buiten onze aardse ‘grenzen’ rijkt, kunnen we nog veel bewuster doen.

Over dit onderwerp ga ik een of meerdere samenkomsten initiëren. Om hier verder met elkaar op in te tunen en informatie naar boven te halen.

Samenkomst:

Communiceren met het gouden levensveld en andere beschavingen en doorzet geven aan informatie

In kleine constellaties mensen, werkgroepjes, komen we samen om die communicatie met het veld in onszelf (sterker) aan te zetten. Communicatielijnen en portalen weer te openen en informatie op te halen en doorgang geven in onszelf en in het veld.

Informatie die we weer hier beschikbaar maken en daarmee mogelijkheden in deze realiteit aan laten springen. De ontbrekende klankkleuren, frequenties en historiën terugbrengen. Deze informatie gaan we met elkaar delen en zichtbaar maken in het veld.

Aanmelden: Voel je erbij aanwezig te willen zijn meld je dan aan via een reply op deze mail

Deborah Campagna | Oorspronkelijk Bewustzijn

Praktische informatie

Donderdag 5 okt van 11:00-17:00

Locatie: Rotterdam

Kosten: 65 euro

******************************************************************

Bewustzijnstraining:

In contact met je eigen Goud, je eigen Potentieel

Wil je graag jezelf openen naar je eigen potentieel, je eigen goud nog meer naar boven halen, nog wat dieper in jezelf duiken, opschonen en uitlijnen. Wees dan welkom bij deze bewustzijnstraining.

Van oorsprong zijn we vrije, onsterfelijke, multidimensionale, scheppende wezens met een ongekend groots potentieel. Wij zijn koninklijk. Maar dat potentieel is achter sluiers geplaatst. We zijn vergeten wie we daadwerkelijk zijn. Onze oorspronkelijke vermogens zijn uitgeschakeld, vervormd en uit ons zicht geplaatst.

Hoe komt dat en hoe krijg je weer toegang tot je eigen krachtvelden.

Wat is daarvóór geplaatst zodat je het niet meer ziet, blind voor je eigen kracht

In deze samenkomsten gaan we kijken naar wie we daadwerkelijk zijn, onze daadwerkelijke kracht en wat deze ondermijnt. We openen de portalen naar ons Zelf , naar ons Ware Zelf en halen ons goud naar voren. Weer helemaal terug in onze eigen kracht, je eigen Potentie en halen eraf wat die kracht ondermijnt onderdrukt, en tegenhoudt.

In diverse samenkomsten gaan we diepgaand aan de slag met deze materie via gesprek, delen van informatie, diepgaande bewustzijnsoefeningen en technieken ter bekrachtiging van wie je daadwerkelijk bent en ter ontmanteling van persoonlijkheidslagen. En gaan we in diepe stiltes om het contact met je Zelf en je ware goud te ervaren. Voel je er graag bij te willen zijn ? Laat het mij weten. Voor meer info en aanmelden:

Kernwoorden voor deze samenkomsten zijn
– Oorspronkelijk Bewustzijn
– Innerlijk potentieel
– Oorspronkelijk goud
– Christusbewustzijn, wat is dat daadwerkelijk
– Kristalbewustzijn
– Je eigen zuivere hart
– Geen maskers meer
– Vrij van verstoringen
– Vredesveld, vredeskracht en hoe je daar komt.
– Verstoringen ontmantelen in jezelf en hoe je deze kunt detecteren en ontmantelen
– Kracht die vol doorkomt doordat je volledig uitlijnt en stabiliseert

-Stabiel bewustzijn
– Nulveld, Nulpunt
– Contact met de bron, het levensveld
– Openen van innerlijke portalen
– Zijn wie je daadwerkelijk bent
– Eigenaarschap nemen van je eigen potentieel, je eigen kracht.
– Autonomie
Als je voelt dat je erbij wilt zijn, wees welkom

Locatie:

Rotterdam
Dag en tijd:
2 zaterdagen , 2 zondagen :  8 oktober, 28 okt, 11 nov, laatste eind nov of begin dec ( nog nader te bepalen)   van 11:00-16:00 / 16:30
Kosten: 200
7 dinsdagen: 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 28 nov, 12 en 19 dec van 10:00-14:00
Kosten: 245 euro

Aanmelden: Deborah Campagna | Oorspronkelijk Bewustzijn ( in de agenda onder aan de pagina)

*************************************************

🌟 Themadag  🌟

Open contact met andere beschavingen en of met je eigen kracht en het effect op ons 3d voertuig.

Ik organiseer deze dag omdat dit thema tijdens een samenkomst onlangs naar voren kwam.

Aangezien ik diverse contactmomenten heb gehad met verschillende uitwerkingen op mijn lichaam en geest, voelde ik mij sterk geroepen om een themadag te organiseren over dit onderwerp. Open contact met andere beschavingen en met the force is niet zomaar wat, dat behoeft veel zorgvuldigheid en betrokkenheid en een stevig fundament in jezelf. Stabiel bewustzijn.

Ik voel dat het belangrijk is om dit onderwerp gezamenlijk te belichten en de verschillende lagen, onderwerpen en frequenties omtrent dit thema zichtbaar te maken

In de bijlage vind je de hele tekst en informatie over deze dag.

“Stabiel bewustzijn genereert ook stabiele samenwerking. “

In lijn met deze themadag komen er nog meer themadagen omtrent Open contact en samenwerking.

Locatie:

Rotterdam

Dag en tijd:

Donderdag 26 oktober van 11:00-17:00

Kosten: 65 euro

Aanmelden: via reply op deze mail

**********************************************************

Lezingen:

Onlangs ben ik benaderd door Vereniging de Bron in Kloetinge ( Zeeland) om een lezing te komen geven. Superleuk om uitgenodigd te worden.

Op 8 november geef ik daar de Lezing:

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.Lezing – Vereniging de Bron

***********************************************************

Samenwerking met kristallenwinkel Peace of Rock

En ook in Rotterdam is er een mooie samenwerking ontstaan met een nieuwe kristallenwinkel  waar ik een week geleden spontaan langs liep en even ging neuzen. Lees hier het hele verhaal : Een week geleden liep ik per toeval deze nieuwe… – Deborah Campagna | Facebook

De lezing zal nog voor het einde van het jaar plaatsvinden in hun winkel. We zijn nu de planning aan het maken. Hierover op een later moment meer.

En ik sluit deze nieuwsbrief af met deze prachtige foto van deze mooie gouden zonsondergang van onze mooie gouden september indian summer.

Foto gemaakt door: Chrystall Star

Hartelijke groet

Deborah